Home

Å finne arter og klassifisere dem har vært min hobby helt siden jeg var lilten.

For å klassifisere artene nytter jeg artsbanken.no, snl.no. Wikipedia og fagbøker.

Alle arter på denne hjemmesiden ligger også på min Instagramkonto @kgjerdevik.

Alle foto er tatt av Kristine Gjerdevik,
ingen filter.

Siden er under arbeid

Enghumleblom